Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij www.drankstoken.nl

 

Privacy en veiligheid

U laat uw persoonlijke gegevens bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als u iets wilt bestellen. Graag vertellen we u zo duidelijk mogelijk wat we met uw persoonlijke gegevens doen. Hebt u hier na het lezen nog vragen over of wilt u reageren op ons privacy beleid, kunt u op de volgende manier contact met ons opnemen:

 

e-mail: info@distillationsupplies.com

Tel. +31(0)172 263039

 

Wat doen we met uw gegevens

Uw gegevens worden alleen bewaard indien u die direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. Uw e-mail adres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden. Verder maken wij gebruik van cookies welke gecommuniceerd worden met Google met als doel advertenties nuttiger te maken voor u. Nadat u onze website heeft bezocht, kunt u mogelijk een advertentie van een distilleerketel zien op een andere website die advertenties van Google weergeeft. verder maken wij gebruik van google analytics met als doel inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door bezoekers en de website te optimaliseren voor de bezoeker. Als u niet wilt dat Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren.

Met de incognitomodus in Chrome kunt u browsen op internet zonder dat webpagina’s en sites worden vastgelegd in uw browser- of accountgeschiedenis (tenzij u ervoor kiest in te loggen). Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert. Meer informatie over cookies.

Veel browsers, waaronder Chrome, bieden de mogelijkheid om cookies van derden te blokkeren. U kunt ook bestaande cookies wissen vanuit uw browser. Meer informatie over het beheer van cookies in Chrome.

 

Uw account

Via de www.drankstoken.nl is er de mogelijkheid om een account aan te maken. Dit is niet verplicht. Indien u een account aanmaakt slaan we de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Dit is handig voor u, zodat u de gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen, zodat deze makkelijk teruggevonden kunnen worden.

 

Een niet afgeronde bestelling

Wanneer u een bestelling niet volledig heeft afgerond ontvangt u mogelijk van ons een e-mail. We sturen u deze e-mail omdat we graag willen weten of u problemen heeft ondervonden en of we u kunnen helpen met het alsnog succesvol afronden van een bestelling.

 

Uw bestelling leveren

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over de bestelling. In het kader van de bestelling afwikkeling ontvangen de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. de bezorgdienst en de bank) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het leveren van uw bestelling.

 

Wat doen we niet met uw gegevens

De enige partijen die uw gegevens inzien zijn hierboven beschreven. We verstrekken uw gegevens nooit onnodig. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclame doeleinden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@distillationsupplies.com dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.drankstoken.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@distillationsupplies.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

www.drankstoken.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

 

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van www.drankstoken.nl zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.